ثبت نام  دوره های Free Dicussion  و  گرامر  آغاز شد
 
 
 

Days

Time

Girls

Boys

Sessions

Start

End

Sunday

3:45 – 5:15

Gr 3

Gr 4

Gr 3

Gr 4

3

13.8.97

27.8.97

Tuesday

3:45 – 5:15

Gr 1

Gr 2

Gr 1

Gr 2

3

15.8.97

29.8.97

Thursday

3:45 – 5:15

FD 1

FD 2

 

 

8

3.8.97

29.9.97

Thursday

5:30 – 7:00

 

 

FD 1

FD 2

8

3.8.97

29.9.97

 
 
ساعات كار موسسه برای ثبت نام:  از شنبه تا پنج شنبه بعد از ظهرها از ساعت 16 الی 20


 

 

چرا زبان انگلیسی برای من مفید است